Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz chylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z dn. 4.05.2016 r. Strona Gamming.eu jako Administrator danych osobowych Użytkownika, będącego osobą fizyczną (osoba, której dane dotyczą), podaje następujące informacje.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem strony oraz Administratorem danych osobowych w Gamming.eu jest Łukasz Miłek zamieszkały w Ropczycach. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawidłowego działania strony Gamming.eu oraz kontakt w ramach udzielania informacji.
Warunkiem używania Gamming.eu jest akceptacja warunków działania strony jak i świadome udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Strona nie daje możliwości rejestracji nowych użytkowników co za tym idzie ciasteczka tylko służą do jej poprawnego wyświetlania i działania.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych powyższe dane osobowe są przekazywane do firmy obsługującej nasze serwery na podstawie umowy powierzenia danych osobowych: LH.pl Sp. z o.o. ul. ks. Jakuba Wujka 7/26 61-581 Poznań NIP: 7831711517 REGON: 302693647, oraz osobie współpracującej w zakresie rozwoju programu oraz przygotowywania szablonów graficznych  strony (w przypadku zleceń indywidualnych modyfikacji i projektów graficznych wykonywanych przez tę osobę jako podwykonawca) Mariusz Bożyk z Nowego Sącza .

Dane powyższe nie są przekazywane innym osobom trzecim, jednak mogą zostać ujawnione na wniosek i żądanie uprawnionych organów, np. policji, prokuratury, sądu.
Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

PLIKI COOKIES

Strona internetowa Gamming.eu wykorzystuje ciasteczka, które służą identyfikacji użytkownika. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego działania strony.
W ramach portalu stosowane są pliki Cookies sesyjne. Są one plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do roku czasu.
Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Strona zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Strona Gamming.eu nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem naszego portalu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

ZABEZPIECZENIA

Portal Gamming.eu stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Portal zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi Ustawami w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
Strony internetowe zabezpieczone są certyfikatem SLL, a komunikacja jest szyfrowana.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty email: [email protected]
W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości odnośnie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z biurem właściciela pod adresem e-mail: [email protected]
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia portalu oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.